چاپ این صفحه

طرح توسعه غربی پروژه بازار ایران (ایران مال )

تعداد بازدید : 2748
تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۷
اجرای عملیات ابنیه،تاسیسات مکانیکی و الکتریکی طبقه 2 پروژه بازار ایران

پاركينگ طبقاتي طرح توسعه غربي ، پروژه بازار ايران، اجرای عمليات ابنيه،تاسيسات مكانيكي و الكتريكي طبقه 2

  • کارفرما :

 شرکت پايدار پى سازه

  • دستگاه نظارت 

شرکت مهندسين مشاور آمود راه

  • مدت اولیه پیمان :   

5 ماه شمسی

  •  مقادیر کار :

با مساحت تقریبی  40000متر مربع زیر بنا

 
چاپ این صفحه