چاپ این صفحه

پروژه هتل بازار ایران(ایران مال )

تعداد بازدید : 2330
تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱
اجراى عمليات سفتکارى بال ميانى هتل ايران مال

اجراى عمليات سفتکاری و نازک کاری هتل شامل عملیات دیوارچینی ، سفیدکاری ، سنگ کاری، کاشی کاری، کف سازی، هتل بزرگ ایران مال 

  • کارفرما :

 شرکت پايدار پى سازه

  • دستگاه نظارت 

شرکت مهندسين مشاور خانه سازان  

  • مدت اولیه پیمان :   

5 ماه شمسی

  •  مقادیر کار :

با مساحت تغریبی  80000متر مربع زیر بنا

 
چاپ این صفحه