چاپ این صفحه

پروژه احداث بازار مشهد (مشهد مال )

تعداد بازدید : 3407
تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۸/۲۲
عملیات تکمیلی طبقه +3 پروژه بازار مشهد ( مشهد مال )

اجرای عملیات سفتکاری ، نازک کاری و تاسیسات طبقه 3+ تجاری پرنداجرای عملیات سفتکاری و نازک کاری فضاهای تجاری ، عمومی و خدماتی طبقه به همراه اجرای کلیه تاسیسات برقی و مکانیکی به روش صنعتی و دارای

  • کارفرما :

 شرکت پایدار پی سازه

  • دستگاه نظارت 

شرکت مهندسين مشاور خانه سازان

  • مدت اولیه پیمان :   

12 ماه شمسی

  •  مقادیر کار :

 با مساحت تغریبی48000 متر مربع زير بنا

چاپ این صفحه