چاپ این صفحه

پروژه احداث سیستم انتقال گندله آهن

تعداد بازدید : 1402
تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۸/۲۲
ساخت و نصب نوار نقاله و سیلوی بارگیری قطار انتقال گندله آهن از طریق ریل راه آهن

ساخت و نصب نوار نقاله و سیلوی بارگیری قطار جهت انتقال گندله آهن از طریق ریل راه آهن

  • کارفرما :

  شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ( کارفرمای اصلی)

  • دستگاه نظارت 

شرکت مهندس ارکان تدبیر صنایع    

  • مدت اولیه پیمان :   

6 ماه شمسی

  •  مقادیر کار :

(شامل مساحت و ... )  مساحت پروژه 35000 متر مربع – 3000 متر مکعب بتن -1000 تن میلگرد

چاپ این صفحه