لیست پروژه ها

اجرای عملیات ابنیه،تاسیسات مکانیکی و الکتریکی طبقه 2 پروژه بازار ایران

0.00
مدیر سیستم 2063 بازدید

اجراى عمليات سفتکارى بال ميانى هتل ايران مال

0.00
مدیر سیستم 1765 بازدید

عملیات تکمیلی طبقه +3 پروژه بازار مشهد ( مشهد مال )

0.00
مدیر سیستم 2722 بازدید

ساخت و نصب نوار نقاله و سیلوی بارگیری قطار انتقال گندله آهن از طریق ریل راه آهن

0.00
مدیر سیستم 934 بازدید

اجراى عمليات ابنیه طبقه PP1 زیر دریاچه مصنوعی چیتگر پروژه بازار ایران

0.00
مدیر سیستم 1365 بازدید