پروژه احداث مشهد مال

جزییات پروژه

فایل های مرتبط

اجرای عملیات سفتکاری ، نازک کاری و تاسیسات طبقه 3+ تجاری پرنداجرای عملیات سفتکاری و نازک کاری فضاهای تجاری ، عمومی و خدماتی طبقه به همراه اجرای کلیه تاسیسات برقی و مکانیکی به روش صنعتی و دارای

  • کارفرما :

 شرکت پایدار پی سازه

  • دستگاه نظارت 

شرکت مهندسين مشاور خانه سازان

  • مدت اولیه پیمان :   

12 ماه شمسی

  •  مقادیر کار :

 با مساحت تغریبی48000 متر مربع زير بنا

report

پروژه احداث بازار مشهد (مشهد مال )
امتیاز دهید :
0 0 به اشتراک بگذارید:
عملیات تکمیلی طبقه +3 پروژه بازار مشهد ( مشهد مال )
منبع :
مدیر سیستم 1 دیدگاه 3406 بازدید