پروژه پارکینگ زیر دریاچه چیتگر

جزییات پروژه

فایل های مرتبط

اجرای ابنیه سفتکاری و نازک کاری طبقه PP1 زیر دریاچه مصنوعی پروژه بازار ایران و همچنین تاسیسات مکانیکی و الکتریال و کانال های طبقه

  • کارفرما :

 شرکت پايدار پى سازه

  • دستگاه نظارت 

شرکت مهندسين مشاور خانه سازان  

  • مدت اولیه پیمان :   

5 ماه شمسی

  •  مقادیر کار :

(شامل مساحت و ... )  حدود 24000 متر مربع پارکیتگ و اتاقهای انباری و فضاهای دسترسی

 

report

پروژه پارکینگ زیر دریاچه چیتگر
امتیاز دهید :
0 0 به اشتراک بگذارید:
اجراى عمليات ابنیه طبقه PP1 زیر دریاچه مصنوعی چیتگر پروژه بازار ایران
منبع :
مدیر سیستم 0 دیدگاه 1822 بازدید