لیست پروژه ها

اجرای عملیات ابنیه،تاسیسات مکانیکی و الکتریکی طبقه 2 پروژه بازار ایران

0.00
مدیر سیستم 1647 بازدید

اجراى عمليات سفتکارى بال ميانى هتل ايران مال

0.00
مدیر سیستم 1400 بازدید

عملیات تکمیلی طبقه +3 پروژه بازار مشهد ( مشهد مال )

0.00
مدیر سیستم 2282 بازدید

ساخت و نصب نوار نقاله و سیلوی بارگیری قطار انتقال گندله آهن از طریق ریل راه آهن

0.00
مدیر سیستم 662 بازدید

اجراى عمليات ابنیه طبقه PP1 زیر دریاچه مصنوعی چیتگر پروژه بازار ایران

0.00
مدیر سیستم 989 بازدید