شرکت آرا پارس با تلاش پنج تن از فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف در سال 1383 تاسیس گردید و هدف از تاسیس شرکت در ابتدای تاسیس ، ارتقاء دانش مدیریت و مهندسی کشور با تمرکز بر تحقیق و توسعه در حوزه دانش مدیریت شرکتها و مدیریت پروژه ها تعیین شده بوده و شرکت تاکنون با بهره بردن از مدیران انگیزه مند و با تجربه سعی در استفاده از این دانش در حوزه پروژه های عمرانی نموده است.
شرکت آرا پارس هم اکنون حوزه فعالیت خود را در بخش های ذیل گسترده نموده است:

  •    خدمات پیمانکاری و طراح و اجرا در حوزه ابنیه و تاسیسات ساختمانی و صنعتی
  •    خدمات پیمانکاری و طرح و اجرا در حوزه راهسازی
  •     خدمات پیمانکاری طراح و اجرا در حوزه نفت و گاز و انرژی
  •     خدمات پیمانکاری طرح و اجرا در حوزه معادن

گستره کاری آرا پارس